[tintuc]

Định nghĩa thị trường và lựa chọn đặc tính sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường giúp doanh nghiệp có cái nhìn thiết thực hơn, hình thành một thị trường mới mà doanh nghiệp muốn hướng tới. 

Để biết được nhu cầu thị trường thì doanh nghiệp cần trả lời các câu hỏi sau:
+ Khách hàng mong muốn điều gì ở sản phẩm của doanh nghiệp?
+ Khách hàng biết đến sản phẩm của doanh nghiệp như thế nào?
+ Có bao nhiêu sản phẩm, dịch vụ khác xuất hiện trước khi sản phẩm của doanh nghiệp bạn ra đời.
Để sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đến với khách hàng nhanh chóng thì:
+ Cũng cố mong muốn của khách hàng đối với sản phẩm;
+ Nâng cao hình ảnh sản phẩm của bạn đáp ứng nhu cầu của khách hàng;
+ Mở rộng hình ảnh sản phẩm vào thời điểm, địa điểm nhu cầu được đáp ứng;
+ Giới thiệu dẫn chức, chi tiết tài liệu mới về khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng của các sản phẩm;
+ Thông báo những tính năng mới của sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu và còn tốt hơn thế nữa;
+ Giới thiệu những tính năng mới của sản phẩm, khắc phục được những hạn chế trước đây;
+ Thay đổi hoàn toàn về hình ảnh sản phẩm, nhằm giảm bớt cạnh tranh về sản phẩm khác để đáp ứng nhu cầu.
Tác giả: Trần Đình Ngọc

Sao chép, chia sẻ phải ghi rõ nguồn gốc
[/tintuc]